Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku (druk nr 3313) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 3510).


Poseł Anna Elżbieta Sobecka:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie przewodniczący, muszę przyznać, że posiadł pan wyjątkową umiejętność, a mianowicie umiejętność odwracania kota ogonem, dlatego że poważnym nadużyciem jest imputowanie, jakobym namawiała pana do cenzury prewencyjnej. Panie przewodniczący, pan tę cenzurę stosuje wobec TV Trwam i Radia Maryja.

    Natomiast jeżeli chodzi o spot ˝Najbliżsi obcy˝ emitowany przez telewizję publiczną przez dwa, trzy miesiące, nieodpłatnie promujący związki homoseksualne, pan miał obowiązek monitorowania tego spotu z powodu 100 tys. protestów i pikiety zorganizowanej pod Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Wtedy siedział pan cicho jak mysz pod miotłą. Pan nie wypełniał podstawowych obowiązków najwyższego urzędnika Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję, panie marszałku.Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku oraz komisyjnym projektem uchwały


60 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy