Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3177).


Poseł Anna Elżbieta Sobecka:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Państwo Przedstawiciele Wnioskodawców! Obywatelska inicjatywa ˝Rodzice chcą mieć wybór˝ jest ostatnią szansą na pozostawienie tych ważnych decyzji w rękach rodziców, którzy najlepiej są w stanie ocenić, czy ich dziecko jest gotowe na rozpoczęcie edukacji. Dlatego pytam: Jakie jest stanowisko resortu wobec zwiększenia wpływu rodziców na treści przekazywane dzieciom w szkołach? Dlaczego mimo sygnalizowania licznych nieprawidłowości związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury szkolnej oraz ogromnego sprzeciwu ze strony rodziców ministerstwo forsuje tę szkodliwą reformę? Czy ministerstwo da rodzicom możliwość wpływu na wybór podręczników? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.


58 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy