Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 75. rocznicy wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni przez okupanta niemieckiego i oddania hołdu ich ofiarom (druki nr 2862 i 2912).


Poseł Sprawozdawca Anna Elżbieta Sobecka:

    Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! W dniu 26 listopada Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzyła i przeprowadziła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 75. rocznicy wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni przez okupanta niemieckiego i oddania hołdu ich ofiarom, druk nr 2862.

    Uchwałę tę komisja przyjęła jednogłośnie. Jej treść jest następująca.

    ˝Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni

    Gdynia, miasto powstałe wokół jedynego morskiego portu II Rzeczypospolitej Polskiej i tak jak on wzniesione wysiłkiem całego społeczeństwa, jako jedno z pierwszych w czasie II wojny światowej doświadczyło zbrodniczej działalności Niemców. Po kapitulacji Helu i zlikwidowaniu przez Niemców ostatnich punktów zbrojnego oporu Polaków władze okupacyjne przystąpiły do planowej i metodycznej akcji usuwania z ważnych dla siebie terenów ludności, która stanowiła potencjalne zagrożenie i mogła dezorganizować plany kolejnych militarnych podbojów.

    Gdynia, przeznaczona przez najwyższe władze III Rzeszy Niemieckiej na bazę Kriegsmarine oraz ośrodek badawczy torped, jako pierwsze miasto na terenie okupowanego kraju stała się celem niemieckiej polityki czystek etnicznych. Począwszy od października 1939 r., zmilitaryzowane oddziały Niemców wypędzały ludność narodowości polskiej z domów i wywoziły w nieznane. Ten bezprecedensowy gwałt na ludności cywilnej miasta był złamaniem postanowień konwencji haskiej z 1907 r. Szacuje się, że w wyniku tych działań ucierpiało ok. 80 tys. ludzi. Faktyczna liczba ofiar pozostaje jednak nieznana, a losy wielu z nich nie zostały jeszcze wyjaśnione.

    Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd i cześć 80 tys. obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkańców Gdyni, którzy padli ofiarą pierwszej w okupowanej Polsce niemieckiej akcji przymuszonych wysiedleń, obliczonej na całkowite wyeliminowanie osób narodowości polskiej.

    Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa wyrazy wdzięczności tym wszystkim, którzy - mimo że narażali, a nawet oddawali swoje życie - udzielali wysiedlanym gdynianom pomocy i schronienia, dając wielu z nich szansę na przetrwanie, a niekiedy ratując im życie.

    Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek i uznanie dla ofiar, rodzin, środowisk i organizacji, które przez kilkadziesiąt lat wytrwale walczyły i ciągle walczą o prawo do prawdy o wysiedleniach dokonywanych przez okupanta niemieckiego na terenie miasta Gdyni, przypominają o ofiarach i starają się o ich godne upamiętnienie˝.

    Proszę państwa, tyle uchwała. Proszę o jej uchwalenie. (Oklaski)Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 28 listopada 2014 roku.


72 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy