Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196).


Poseł Anna Elżbieta Sobecka:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Sytuacja polskiej wsi jest bardzo trudna. Ceny, jakie otrzymują rolnicy na produkty rolne, są tak niskie, że nie pozwalają na spokojną egzystencję. Wielu gospodarstwom grozi bankructwo. Ponadto, jak alarmują rolnicy, co roku spółki z obcym kapitałem wykupują olbrzymie połacie polskiej ziemi. Nie ma także realnej pomocy dla rolników, którzy odczuli skutki rosyjskiego embarga, i wciąż nie został wypracowany system wypłaty odszkodowań za zniszczenia wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Niestety, mimo bardzo napiętej sytuacji minister rolnictwa w dalszym ciągu nie spełnił postulatów protestujących.

    W związku z powyższym pytam: Jakie jest stanowisko ministerstwa w sprawie dopłat do produkcji mleka i mięsa? Jakie działania zostały dotychczas podjęte przez ministerstwo w celu ochrony polskich ziem przed wykupem przez obcokrajowców? Czy ministerstwo wdroży system wypłat odszkodowań za zniszczenia wyrządzone przez dzikie zwierzęta? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie


77 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy