Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Anna Elżbieta Sobecka:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałabym pana spytać o utratę przez szpital miejski w Toruniu uprawnień do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej. Jakie są decyzje dotyczące lekarzy realizujących specjalizację w szpitalu miejskim w Toruniu w systemie modułowym od listopada 2014 r.? Chodzi o 30 lekarzy. Czy i w jakim trybie należy przekazać lekarzy specjalizujących się w dziedzinie medycyny rodzinnej do trzech odległych od Torunia placówek posiadających akredytacje w województwie kujawsko-pomorskim, chodzi o Bydgoszcz, Koronowo i Kruszwicę, czy też zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wypowiedzieć zawarte umowy? Czy jedyną podstawą do wypowiedzenia umów jest opublikowana na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego informacja, czy też będzie oficjalne uzasadnienie stanowiska ministra zdrowia w tej sprawie? Należy dodać, że 18 marca br. otrzymano podpisaną umowę obowiązującą do 2021 r., a wcześniej - środki finansowe na realizację nowo rozpoczętych specjalizacji z medycyny rodzinnej. Panie ministrze, odbieram to jako naprawdę skandaliczne zaniedbanie i brak odpowiedzialności. A poza tym czy pan wie, że kto daje i odbiera, to się w piekle poniewiera?

    Inna sprawa to pakiet onkologiczny. Na przykład okazuje się, że jeśli pacjent ma jeden nowotwór i podejrzenie drugiego, to może mieć założoną kartę tylko na ten pierwszy. Problemy są także ze zwołaniem konsylium.

    Kolejną kwestią (Dzwonek) jest usunięcie z pakietu części pacjentów, np. chorych na raka skóry.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Pani poseł, czas minął.

    Poseł Anna Elżbieta Sobecka:

    Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.


69 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy