Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku (druk nr 3313) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 3510).


Poseł Anna Elżbieta Sobecka:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie przewodniczący, chciałabym na początek wyjaśnić pani przewodniczącej Katarasińskiej, że Telewizja Trwam płaciła blisko rok przed otrzymaniem koncesji, przed otrzymaniem pozwolenia na nadawanie. Krótko mówiąc, płaciła za towar, którego nie otrzymała.

    Chciałabym wrócić jeszcze do spotu ˝Najbliżsi obcy˝. Dlaczego pytałam o ten spot? Otóż dlatego, że krajowa rada zareagowała na niego dopiero po emisji. Pytam więc: Dlaczego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeanalizowała spot ˝Najbliżsi obcy˝ dopiero po jego emisji? W jaki sposób emisja tego spotu wpisuje się w przestrzeganie ustawy o radiofonii i telewizji, która mówi, że programy publicznej radiofonii i telewizji powinny służyć umacnianiu rodziny, a także powinny respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki?

    Znam odpowiedź pana przewodniczącego, który powiedział, że nie chce stosować cenzury. Panie przewodniczący, jeśli to nie cenzura, i to wybiórcza, tylko dla niektórych, to pytam o misyjność i jakość tej misyjności, bo mam tu duże wątpliwości. (Dzwonek)

    Jako przykład podam program ˝Tomasz Lis na żywo˝, program TVP Info ˝Dziś wieczorem˝ prowadzony przez redaktor Beatę Tadlę. W dniu 4 maja prowadziła ona rozmowę z naszym kandydatem na prezydenta dr. Andrzejem Dudą. Ta dyskusja budziła wielkie kontrowersje i nikt nie ma wątpliwości, że prowadząca program była stroną sporu politycznego, a rozmowę zamieniła w atak na zaproszonego gościa. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku oraz komisyjnym projektem uchwały


27 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy