Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Anna Elżbieta Sobecka:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z badań przeprowadzonych przez międzynarodowe organizacje wyłania się raczej ponury i smutny obraz, który zdaje się mówić: Polska to nie jest kraj dla starych ludzi, tutaj powinni oni umierać zaraz po przejściu na emeryturę. Obawy Polaków o swój status życiowy po przejściu na emeryturę są niestety bardzo uzasadnione za sprawą fatalnego dostępu do opieki zdrowotnej. Zdaniem analityków rozwój gospodarczy w Polsce nie przekłada się na poprawę jakości życia ludzi starych, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić im godziwej opieki medycznej. To wszystko wpisuje się idealnie w strategię, według której starsi ludzie w Polsce mają szybko umierać, żyjąc za głodowe emerytury, nie mając pieniędzy na jedzenie i leki, nie mówiąc już o dobrach kultury czy przedmiotach zbytku.

    Poprawa sytuacji zdrowotnej seniorów wymaga nie tylko nakładu pieniędzy, ale przede wszystkim mądrych decyzji. Jedną z nich może być wprowadzenie ogólnopolskiej karty seniora. Dzięki niej osoby starsze mogłyby otrzymać ulgi w kinach, domach kultury, w muzeach, ośrodkach sportowych, a także w sklepach, restauracjach, przychodniach, czy w gabinetach odnowy biologicznej. Karta byłaby całkowicie bezpłatna i bezterminowa. W moim przekonaniu przyniosłaby konkretne oszczędności nie tylko seniorom, ale dałaby również wiele korzyści miejskim instytucjom i firmom komercyjnym. Ich przystąpienie do programu dałoby szansę na pozyskanie nowej grupy klientów oraz zyskanie opinii miejsca przyjaznego osobom starszym. (Dzwonek) W mojej ocenie karta seniora to bardzo atrakcyjna propozycja dla osób starszych, bez wątpienia cenna inicjatywa dla wielu przedsiębiorców. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania


147 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy