Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3150 i 3359).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Mam pytanie do Ministerstwa Finansów. Dlaczego projekt ustawy nie uwzględnia korzystnych dla banków spółdzielczych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013, a mianowicie dlaczego nie uwzględnia instytucji kredytowych stowarzyszonych w sieci, jeżeli elementem sieci jest zarządzanie płynnością banków spółdzielczych? Taką funkcję w warunkach polskich pełni umowa zrzeszenia. W tej umowie minimalne obowiązkowe depozyty, a także fundusz pomocowy są narzędziami regulacji płynności banków spółdzielczych. Dlaczego wobec tego nie wykorzystano tego doświadczenia, na co pozwala prawo europejskie, i czy Ministerstwo Finansów poprze poprawkę, która na poziomie ustawy pozwoli doprecyzować, że obecnie zrzeszenia są zrzeszeniami funkcjonującymi (Dzwonek) w sieci będącej spółdzielczym systemem ochrony?

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Pani poseł, może oczekuje pani pisemnej odpowiedzi? Pani minister jeszcze nie zapoznała się z poprawkami. Może byłoby to racjonalne?

    Poseł Gabriela Masłowska:

    Stawiam problem, pani minister będzie wiedziała, o co chodzi. Powtórzę...Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


49 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy