Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3662).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Zainteresowało mnie to, panie prezesie, że w uzasadnieniu jest mowa o tym, że ta ustawa ma chronić nie tylko klientów instytucji finansowych działających jako podmioty rynku finansowego, ale także zapewni ochronę w tych wszystkich dziedzinach życia, które są podległe kontroli pana urzędu. Wobec tego chciałabym zapytać, czy jeśli na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności pana urząd został zobligowany do monitorowania, kontroli zarówno będących w użytku, jak i wprowadzonych na rynek urządzeń w zakresie ich zgodności z normami unijnymi, to czy ten projekt w jakiś sposób wpłynie na decyzję podjętą przez pana w sprawie kontroli zainstalowanych i użytkowanych od 20 lat podzielników kosztów służących faktycznie do rozliczeń należności z tytułu dostarczenia ciepła na cele c.o. w budynkach wielorodzinnych? Do tej pory pana urząd odmawiał podjęcia takiej kontroli. Kiedy pana urząd podejmie kontrolę legalności wprowadzenia do użytku podzielników kosztów pełniących faktycznie funkcję urządzeń pomiarowych? W tej sprawie istnieje duży ferment społeczny. Z korespondencji z moim biurem wynika, że pana urząd odmawia podjęcia takiej kontroli. Naprawdę nie mogę zrozumieć dlaczego. Jeśli zależy nam na ochronie interesów wszystkich konsumentów, należałoby się przy tej okazji tą kwestią zająć. Ja po prostu proszę o odpowiedź na to pytanie.

    Znana była sytuacja dotycząca fali umów zawieranych przez telefon na obsługę rachunków za energię elektryczną. Ofiarą takich umów padło wiele osób samotnych, biednych, upokorzonych ekonomicznie. Umowy te można było odwołać, jeśli w ciągu kilku dni ktoś z takiej usługi zrezygnował, potem było to bardzo trudne. Proszę odpowiedzieć, panie prezesie: Czy ta nowelizacja w jakiś sposób zabezpiecza Polaków przed mogącymi mieć miejsce w przyszłości tego typu sytuacjami? Dziękuję.Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw


95 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy