Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3662).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Bardzo krótka sprawa, ale bardzo istotna, bo naprawdę ofiarą tego padło wiele osób, które z tego powodu mają kłopoty finansowe. Otóż oferowano przez telefon obsługę rachunków elektrycznych konkretnym osobom i zawierano w tej kwestii umowy. Po kilku dniach nie mogły się z tej umowy już wycofać. Wymagało to długich procesów sądowych, zresztą bezskutecznie. Wiem, że UOKiK też się tym zajmował, przynajmniej oddział u nas, w Lublinie, skąd pochodzę. Chciałabym wobec tego zapytać, panie prezesie. Przepraszam, że tyłem stoję, ale do kogoś muszę.

    (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jasser: To ja tak stanąłem.)

    Chciałabym zapytać, czy ten projekt, nad którym procedujemy, w jakiś sposób - i w jaki - zabezpiecza przed takimi zdarzeniami na przyszłość, bo okazuje się, że firma, która zaoferowała, że będzie płacić koszty energii elektrycznej w spółdzielniach mieszkaniowych mieszkańcom, lokatorom, mówiła, że będzie to kilkadziesiąt złotych taniej, aniżeli bezpośrednio oni płacą w zakładzie energetycznym, a potem się okazało, że jest o kilkadziesiąt złotych, ale drożej, przecież wiadomo. Wiele osób w Polsce - ja to konsultowałam - padło tego ofiarą. W jaki sposób ten projekt zabezpieczyłby w podobnych sytuacjach obywateli?Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw


106 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy