Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Gabriela Masłowska:

    Tak, tak, jestem tutaj.

    Chciałabym zapytać o następującą kwestię. Z punktu widzenia prawa europejskiego spółki, które stanowią element infrastruktury zwłaszcza kolejowej, ze względu na ich znaczenie dla bezpieczeństwa państwa objęte są szczególną ochroną. W krajach Unii Europejskiej stanowią one własność państwową, z nielicznymi wyjątkami. Wobec tego jakiekolwiek zmiany w tym zakresie, a tym bardziej zmiany własnościowe, wymagają notyfikacji. W ten sposób Unia Europejska zabezpiecza suwerenność państw i zarazem interes tych państw. Czy wobec tego rząd polski dokonał takiej notyfikacji, czy wystąpił o notyfikację?

    Następna sprawa. Czy została zbadana pod względem wiarygodności firma kupująca, czyli zarówno ten, kto kupuje, jak i ten, kto powierzył funduszowi środki? Czy badaliście państwo pod względem wiarygodności ochronę antykorupcyjną?

    Pytali o to moi koledzy, ale bardzo niepokoją mnie jeszcze kwestie ekonomiczne. Wartość transakcji wynosi 1965 mln zł. Kupujący wpłaca kwotę 1410 mln zł, czyli już na starcie ta transakcja kosztuje budżet państwa 555 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt, że spółka PKP Energetyka dokonała w ostatnim czasie inwestycji za około 1 mld zł, w ten sposób państwo polskie zwraca połowę tego kredytu, który spółka zaciągnęła na inwestycje.

    Niepokoi nas także to, że w najbliższej przyszłości PKP Energetyka SA będzie zmuszona osiągać zyski kilkusetmilionowe i będzie odbywało się to kosztem budżetu państwa oraz środków Unii Europejskiej, i w ten sposób kupujący zapewni zwrot zapłaconej kwoty w ciągu 3 lat lub 4 lat. Czy pani minister może odnieść się do tych kwestii? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego wynikających z procesu prywatyzacji spółki PKP Energetyka SA


93 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy