Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Gabriela Masłowska:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Mówił pan, panie ministrze, że w Polsce jest 15 ośrodków, w których zamierzacie ulokować islamistów. Chciałabym wobec tego zapytać: Ile tych ośrodków jest w województwie lubelskim i czy prawdą jest, że większość ośrodków znajduje się w województwie lubelskim? Drugie pytanie: Ile samorządów zgłosiło się jako chętni do przyjęcia w odpowiedzi na pana zapytanie?

    Mówiliście tutaj panowie o tym, że macie procedury. Panie ministrze, to że macie procedury, to żadna rewelacja. Od procedur do faktycznego sprostania temu zjawisku jest daleka droga. Jest to zjawisko nieprzewidywalne, prawdopodobnie będzie nabierać na sile, i jest bardzo niebezpieczne ze względu na różnice kulturowe. Dlaczego zamiast narażać Polaków na takie niebezpieczeństwo nie skierujecie uwagi i pracy rządu na rozwiązanie wielu innych problemów, które nas tutaj spotykają, np. kompletny brak mieszkań socjalnych dla Polaków? Czy pan wie o tym, że kobiety z dziećmi niepełnosprawnymi jako ofiary przemocy nie mają szans na lokale socjalne, że chorzy, starzy poniewierają się po piwnicach ze względu na to, że nie ma tych mieszkań w gminach? Mają wyroki, przydział na lokal socjalny i czekają trzy, cztery lata i dłużej. Ci, którzy nie mają przydziału na lokal socjalny, a są wyeksmitowani, po prostu czekają kilkanaście lat.

    Dlaczego nie zastanowimy się nad tym, jak zaradzić problemom polskiego rolnictwa, w sytuacji kiedy zderzy się ono z wysoko dotowanym rolnictwem amerykańskim w wyniku działań (Dzwonek) WHO itd.? Czy z uwagi na kryzys emigracyjny to nie jest czas, żeby zastanowić się nad tożsamością Europy zamiast łatwo ulegać naciskom za odrobinę przychylności? Czy nie warto się nad tym zastanowić zamiast ulegać naciskom, zamiast uganiać się za grantami? Może ten kryzys to jest właśnie moment, żeby zastanowić się, poważnie przedyskutować wraz z całą Unią Europejską kwestie tożsamości Europy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


105 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy