Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Bożena Kamińska:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Słuchamy tutaj tych wszystkich podnoszonych kwestii dotyczących dużego problemu z czytelnictwem, jaki występuje w naszym kraju, ale wiemy, że są tu nakłady i że różne programy wspierają biblioteki i czytelnie, żeby je uatrakcyjnić i przyciągnąć czytelnika do nich, by korzystał z książek. Natomiast w moim środowisku w północno-wschodniej Polsce, kiedy poznaję katalog dostępnych książek w danych czytelniach czy bibliotekach, zauważam, że niestety, ale ten katalog jest mało atrakcyjny dla osób, które szukają nowości i ciekawej książki. Od jakiegoś czasu zaważamy, że jeżeli chodzi o nowości, to bibliotek nie stać, żeby mogły uzupełniać nimi swoje katalogi. Są dotacje z ministerstwa na zakup nowych pozycji i uzupełnianie bibliotek. Pewien problem występuje, jeżeli chodzi o rozwój nowych technologii i nową infrastrukturę w niektórych mniejszych miejscowościach, natomiast widzimy, że biblioteki otwierają się na nowe technologie i rozwijają się w tym zakresie. Mam pytanie do pani minister: Czy jest szansa, że biblioteki będą miały możliwość uzyskiwania dotacji a priori na zakup nowości czytelniczych, niekoniecznie wskazanych tytułów, tych które muszą zakupić za otrzymywane dotychczas dotacje, i jakie są możliwości kontynuacji rozwoju nowych technologii w bibliotekach, które na pewno (Dzwonek) je uatrakcyjnią i przyciągną nowych czytelników? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony czytelnictwa w Polsce oraz możliwości szerokiego dostępu do książek na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poza dużymi miastami


219 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy