Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Bożena Kamińska:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Odwołam się do sytuacji z 2008 r., kiedy to złoty gwałtownie się umacniał. To wtedy polskie przedsiębiorstwa sprzedające swoje usługi i towary za waluty obce zawierały z bankami umowy o tzw. opcje walutowe. Jednak osłabienie złotego postawiło te firmy w dramatycznej sytuacji i zamiast zyskać, straciły.

    Teraz chciałabym odwołać się do obecnej sytuacji, a mianowicie do sytuacji, która nastąpiła w Rosji. Zawirowania w tym kraju znalazły odzwierciedlenie w spadku wartości polskiej waluty. Silna przecena ropy naftowej oraz krach notowań rubla odbiły się również na notowaniach złotego. Pani minister, mam pytanie: Jaki wpływ będzie miała sytuacja na rosyjskim rynku walutowym na wycenę kontraktów walutowych, w szczególności polskich przedsiębiorstw? Dziękuję bardzo.Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.


191 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy