Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Bożena Kamińska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Województwo podlaskie jako jedno z dwóch pierwszych województw w ubiegłym roku, 27 września, podpisało kontrakt terytorialny na kwotę 18,5 mld zł. Są to ogromne środki, które na pewno przyczynią się do szybszego rozwoju województwa podlaskiego. Na często zadawane na tej sali pytania o terminy - kiedy zostaną zrealizowane przedsięwzięcia i inwestycje - oczywiście nikt z nas tutaj nie jest w stanie odpowiedzieć. Odpowiedzieć na nie mogą marszałkowie województwa podlaskiego znający wykonawców poszczególnych inwestycji, bo tak naprawdę to od nich będzie zależało, kiedy te inwestycje będą zrealizowane. Ale na pewno ogromnym osiągnięciem jest to, że te wielkie środki spływają do naszych regionów i są dodatkowym wsparciem dla naszego rozwoju.

    Oczywiście oczekiwania społeczne co do tego, żeby jak najszybciej ruszyła procedura konkursowa, są bardzo duże. Wiemy, że żeby ona ruszyła, muszą być spełnione wytyczne, i tak naprawdę te wytyczne w większości przypadków leżą po stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Mam tu pytanie do pana ministra: Kiedy można spodziewać się, że województwa otrzymają z ministerstwa wytyczne, które pozwolą na to, żeby konkursy zostały uruchomione w 2016 r., żeby ta procedura konkursowa ruszyła jak najszybciej?

    Kolejne pytanie. Województwa mogą również podpisywać tzw. nadkontrakty w swoich regionach. I w tej kwestii mam pytanie: Czy ministerstwo przewiduje możliwość akceptacji nadkontraktów w regionach, a w przypadku ich wystąpienia, jakie jest stanowisko (Dzwonek) ministerstwa w tej sprawie? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce


222 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy