Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Bożena Kamińska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! RSO stanowi cenne narzędzie w systemie zarządzania kryzysowego. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy docierać z informacjami do tysięcy mieszkańców różnych regionów. Okazuje się jednak, że niezwykle ważne jest dzisiaj upowszechnianie informacji o RSO, zachęcanie mieszkańców do ściągania darmowych aplikacji na telefony komórkowe. Nawiązując do wcześniejszego wystąpienia, chcę powiedzieć, że pobrałam taką aplikację i muszę potwierdzić, że działa ona bez zarzutu. Korzystając z niej, mogę dowiedzieć się nie tylko o zagrożeniach, jakie dotyczą mojego regionu, a pochodzę z województwa podlaskiego, ale również mogę sprawdzić, jakie zagrożenia mogą występować w innych regionach naszego kraju. Chcę również powiedzieć, że otrzymuję zawiadomienia o zagrożeniach SMS-em i nie pochodzą one od telefonii komórkowej. Chcę podkreślić wielką wagę firm ubezpieczeniowych, bo wiele tych firm korzysta z tej aplikacji i wysyła SMS-y do swoich klientów z informacjami o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w różnych województwach. Od dwóch dni docierają do mnie SMS-y dotyczące zagrożeń w woj. mazowieckim, czyli możliwości wstąpienia silnych wiatrów, dużych opadów deszczu, a nawet gradu. Mam pytanie, panie ministrze, dotyczące kwestii przeciwpowodziowych. Za ochronę przed powodzią odpowiadają w Polsce głównie regionalne zarządy gospodarki wodnej i wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Wiadomo, że instytucje te od lat są niedoinwestowane, co ma bezpośredni wpływ na realizację ich zadań statutowych. W związku z powyższym pytam (Dzwonek), czy środki zapisane w rezerwie celowej służą również wsparciu zadań realizowanych przez te instytucje. W szczególności chodzi mi o system ochrony przeciwpowodziowej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych


109 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy