Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3027 i 3332).


Poseł Bożena Kamińska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko w sprawie przedstawionego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3027 i 3332.

    Poseł sprawozdawca wcześniej przedstawił uzasadnienie i kwestie legislacyjne dotyczące tego projektu ustawy. Ja pragnę zwrócić uwagę, że w celu opracowania tak ważnych zagadnień, które są poruszane w tym projekcie ustawy, Komisja Administracji i Cyfryzacji spotykała się wielokrotnie i dogłębnie analizowała kwestie, które wzbudzały spory. Chcę nadmienić, iż nad projektem pochylała się podkomisja nadzwyczajna Komisji Administracji i Cyfryzacji, która na swoich posiedzeniach w dniach 13 stycznia, 5 lutego i 18 lutego 2015 r. dogłębnie analizowała wszelkie kwestie, które wzbudzały spory, a także uwagi dotyczące tego projektu ustawy.

    Gdy również tutaj analizujemy zapisy, widzimy, że jest to bardzo oczekiwana ustawa, która porządkuje wszelkie kwestie dotyczące pochówku, kwestie związane z postępowaniem ze zwłokami oraz użytkowaniem grobów, również te z lat przedwojennych oraz z okresu od roku 1944 do roku 1956. Proponowane zmiany należy uznać za jak najbardziej zasadne i pożądane. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej rekomenduję przyjęcie projektu ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw


182 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy