Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Bożena Kamińska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Generale! Wysoka Izbo! Rozstrzygnięcie przez Ministerstwo Obrony Narodowej przetargu dotyczącego śmigłowca bojowego wywoływało i wywołuje falę krytyki, szczególnie ze strony opozycji. Również związki zawodowe miały wiele uwag, ale wszelkie kwestie były wyjaśniane przez ministra obrony narodowej, jak również odbyło się wiele spotkań i udzielano na ten temat informacji podczas posiedzeń Komisji Obrony Narodowej w trybie zwykłym, jak również w trybach nadzwyczajnym i tajnym. Pojawiły się bezpodstawne zarzuty o ustawienie przetargu czy niedbanie o miejsca pracy w Polsce.

    Jak już wielokrotnie Ministerstwo Obrony Narodowej wyjaśniało, każdy oferent musiał zapewnić miejsca pracy w Polsce, m.in. w związku z wymogiem offsetu, czyli inwestycji w Polsce do takiej kwoty, jaką zapłaci polski podatnik. To są przecież także tysiące nowych miejsc pracy w samych zakładach, jak również firmach podwykonawczych, to jest również transfer nowoczesnych technologii do Łodzi. Mówimy teraz, że Świdnik ani Mielec nie przetrwają bez tych śmigłowców. Zadaję więc pytanie. Świdnik i Mielec funkcjonują od wielu lat, zatrudniają po 2 tys. pracowników i zdawałoby się, że tylko i wyłącznie dzięki tym śmigłowcom trwa ich egzystencja, że dzięki temu funkcjonują. Przecież one funkcjonują na rynku już od wielu lat, dają sobie doskonale radę i mają wielu odbiorców na arenie międzynarodowej w sferze zbrojeniowej.

    Panie ministrze, mam pytanie dotyczące tego, czy o wyborze śmigłowca bojowego decydowała jego wartość bojowa, decydowały czynniki (Dzwonek) gospodarcze czy względy formalne. Dziękuję bardzo. (Oklaski)



Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP oraz skutków rozstrzygnięcia przetargu dla polskiej gospodarki


229 wyświetleń




Zobacz także:




Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy