Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (druki nr 3158 i 3209).


Poseł Cezary Tomczyk:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Będę mówił bardzo krótko. Chciałbym tylko podziękować wszystkim klubom za takie zachowanie, taką jednomyślność w stosunku do tego historycznego projektu. Mamy tutaj naprawdę ciekawe nawiązanie do Rzeczypospolitej Obojga Narodów i do czasów, kiedy te narody żyły ze sobą w zgodzie, wspólnie w ramach jednego organizmu. Teraz chodzi o to, żebyśmy jako państwa suwerenne budowali bezpieczeństwo Polski, Unii Europejskiej i całej wspólnoty międzynarodowej. Serdecznie dziękuję.Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.


81 wyświetleń

Zobacz także: