Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druk nr 897).


Poseł Cezary Tomczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym tylko powtórzyć, że klub Platforma Obywatelska jest przede wszystkim za tym kompromisem, który wypracowaliśmy w ciągu tego dwugodzinnego posiedzenia komisji. Myślę, że to jest wartość sama w sobie. Wczoraj potrafiliśmy to uszanować i mam wrażenie, że dzisiaj coś się burzy.

    (Poseł Krzysztof Szczerski: Zapiszmy to.)

    Prosiłem państwa, ale mam wrażenie, że jednak to nie nastąpiło. Chciałbym się mile rozczarować. Walczymy o kompromis, a chyba nikt nie kwestionuje tego, że premier Rzeczypospolitej Polskiej w swoim wachlarzu negocjacyjnym ma weto.

    (Poseł Izabela Kloc: Dzisiaj są już inne relacje, coś się zmieniło.)

    Ale z punktu widzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ważne są dwa słowa, o których wspomniałem - wsparcie i konsensus. Dlatego klub Platforma Obywatelska będzie głosował przeciwko poprawce zgłoszonej przez pana posła Krzysztofa Szczerskiego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.


85 wyświetleń

Zobacz także: