Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r. (druki nr 3160 i 3211).


Poseł Cezary Tomczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam wrażenie, że żadnych wątpliwości nie budzi dziś fakt istnienia potrzeby zwiększenia zaangażowania państw Unii w dbałość o silne poczucie bezpieczeństwa, zarówno wewnątrz samej Unii, jak i poza jej granicami. Polska szczęśliwie funkcjonuje w ramach struktur europejskich, a także NATO. Naturalnie to nas wzmacnia, ale również wymaga odpowiedzialności i aktywnego włączania się Polski w konkretne działania, których celem jest współpraca międzynarodowa na rzecz zwiększania wspólnych możliwości reagowania w sytuacjach nagłego zagrożenia.

    Jedną z organizacji powołanych w tym celu są właśnie Europejskie Siły Żandarmerii, które są międzynarodową strukturą, mówiła o tym pani poseł sprawozdawca. Mówiła też o samej genezie, o tym, jak te siły funkcjonują, więc myślę, że nie ma sensu tego powielać. Ważne jest stwierdzenie, że postrzeganie i opinia na temat doświadczeń Europejskich Sił Żandarmerii ma jak najbardziej pozytywne odniesienia i są one skutecznym narzędziem, dobrze zorganizowanym, zdecydowanym, łatwym do rozlokowania i stale gotowym do użycia. Warto też przypomnieć zaangażowanie w operację w Bośni i Hercegowinie w 2007 r. czy operację ISAF pod egidą NATO w Afganistanie od 2009 r. oraz misję ONZ po trzęsieniu ziemi w Republice Haiti w 2010 r.

    Artykuł 42 traktatu ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii przewiduje możliwość przystąpienia do niego przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej pozwoli Żandarmerii Wojskowej na czynny udział we wspólnych działaniach stron traktatu, nie wyłączając udziału w misjach organizacji, w których Żandarmeria Wojskowa będzie występowała pod flagą EUROGENDFOR na równi z pozostałymi członkami i na zasadach zgodnych z polskim prawem wewnętrznym. Dzięki przystąpieniu Polski do ich struktury stworzy się możliwość uczestnictwa przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej we wszystkich organach decyzyjnych organizacji, w podejmowaniu decyzji finansowych również. Jest niezwykle istotne, by Polska miała rzeczywisty i realny wpływ na kształtowanie europejskiego bezpieczeństwa. Ponadto w ramach współpracy Żandarmeria Wojskowa uzyska atuty profesjonalizacji i rozwoju poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń, a w dobie współpracy z armiami, które podobnie jak armia Rzeczypospolitej są armiami zawodowymi, myślę, że to bardzo istotne.

    Reasumując, ważne jest, by Rzeczpospolita Polska zwiększała swoje możliwości i znaczenie w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Współpraca z innymi państwami Unii daje nam szerokie możliwości i trzeba z tych możliwości skorzystać, dlatego Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska wnosi o zgodę na ratyfikację traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów (Dzwonek) oraz Republiką Portugalską ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.


73 wyświetleń

Zobacz także: