Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o:
  1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych,
  2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych,
  3) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych,
  4) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych,
  5) senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych
   (druki nr 966, 1013, 1212, 1213, 1214 i 1553).


Poseł Cezary Tomczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przede wszystkim cieszy jednolite zdanie Wysokiej Izby w tej sprawie. Wydaje się, że takie ono będzie również w trakcie głosowania.

    Mam pytanie. Jak pan minister sądzi, czy zmniejszenie opłaty interchange wpłynie również na zmniejszenie cen produktów w sklepach, jak argumentują m.in. duże sieci handlowe. Czy może z kolei znacząco wzrosną opłaty bankowe dla klientów indywidualnych w bankach, które wydają te karty płatnicze? Tę argumentację podnoszą z kolei banki.

    Drugie pytanie, bardzo proste i prozaiczne. Dlaczego dopiero teraz? Wiemy, tak podejrzewam, że konsultacje społeczne w tej sprawie były bardzo trudne. Wiemy też, że już od listopada 2011 r. w ministerstwie był specjalny zespół, który zajmował się tą kwestią. W związku z tym proszę o przybliżenie tych konsultacji i tego, jak ten proces przebiegał. Dziękuję bardzo.Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.


87 wyświetleń

Zobacz także: