Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie Ministrze! Na jakiej podstawie rząd PO-PSL ustami pani premier Kopacz określił konkluzje Rady Europy z dni 23 i 24 października jako wielki sukces Polski, skoro wiemy jedynie, podkreślam: jedynie, że wiążącymi celami unijnymi jest redukcja emisji o 40%, OZE mają stanowić 27% energii zużytej i także o 27% ma poprawić się efektywność? Darmowe limity, o których państwo mówicie, chwaląc się tym, że o 10 lat prolongowaliście ich występowanie, w gruncie rzeczy nie są darmowe, ponieważ podmioty, przedsiębiorstwa, firmy muszą za nie płacić, inwestując w nowoczesne technologie, a i tak będą przydzielane indywidualnie dla każdego z nich. Polskich firm nie stać na tak drogie inwestycje, skończy się to ich zadłużaniem i zadłużaniem Polski.

    Mam też następne pytanie: Dlaczego pani premier zgodziła się na to, żeby w gruncie rzeczy wyrugować z gospodarki europejskiej węgiel, na którym opiera się polska gospodarka, a 90% energii wytwarzanej w naszym kraju pochodzi z węgla? Ta decyzja jest szczególnie szkodliwa dla Polski i nie jest zgodna z naszym interesem narodowym. Dlaczego wobec tego to, co jest dla nas, można powiedzieć, tragedią, próbujecie państwo przekuwać w sukces? Dziękuję.Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.


39 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy