Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699).


Poseł Tomasz Lenz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przed chwilą usłyszeliśmy bardzo ważne wystąpienie przypominające o tym, że pod projektem podpisało się aż 140 tys. osób. To ważne, że w państwie demokratycznym powstają tego rodzaju inicjatywy, że myślimy, zastanawiamy się i żyjemy tradycją, chcąc kultywować regionalne języki, regionalne zwyczaje, to, co jest rdzeniem narodu, co jest kulturą.

    Pana wystąpienie było bardzo interesujące i pokazało dobre intencje tych, którzy podpisali się pod tym projektem, oraz tych, którzy chcieli, aby Izba zajęła się tym i aby dyskutowała właśnie na temat projektu, który w druku sejmowym nazywa się: o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw. Brzmi to bardzo urzędniczo i bardzo technicznie, ale mówi o tym, że Ślązacy, i nie tylko Ślązacy, myślą także w kategoriach tradycyjnych, przy całej nowoczesności, zmianach kulturowych, które następują. Warto o tym rozmawiać, warto o tym dyskutować.

    Chcę natomiast zwrócić uwagę na to, że ten projekt i ta propozycja budzi także liczne kontrowersje nie tylko w tej Izbie, ale także poza nią. W Polsce mamy na pewno więcej przykładów, które pokazywałyby nadal użycie języków etnicznych. Polskie rozwiązania dotyczące mniejszości narodowych, wspierające różnorodności etniczne spotykają się w Europie z pochwałą i pozytywnymi ocenami. Chcę zwrócić uwagę, że obecnie funkcjonujące prawo daje duże możliwości kultywowania lokalnych tradycji. Ale warto o tym dyskutować, warto rozmawiać o tym projekcie, dlatego Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie proponował, aby rekomendować Izbie przesłanie tego projektu do dalszych prac w komisji sejmowej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich)Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.


119 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy