Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.


Poseł Tomasz Lenz:

    Pani Marszałek! Panie pośle Girzyński, na pewno współpraca z Grupą Wyszehradzką jest kluczowa dla Polski w kontekście tego, że Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej i rzeczywiście ze Słowacją, Czechami i Węgrami musimy uzgadniać ważne kwestie polityki zagranicznej. Ale przypomnę panu posłowi Girzyńskiemu, mam nadzieję, że o tym pamięta, że kraje Grupy Wyszehradzkiej nie były solidarne z Polską w okresie kryzysu na Ukrainie. Nie były solidarne we wszystkich punktach programu istotnego dla Europy Środkowo-Wschodniej w czasie kryzysu na Krymie.

    W sprawach gazowych także mielibyśmy wiele do życzenia (Oklaski) i prosilibyśmy naszych partnerów o współpracę z Polską. To nie jest tak, że działamy przeciwko Grupie Wyszehradzkiej. Bywa, że się różnimy, bywa, że te różnice programowe, jeśli chodzi o interesy naszych krajów, powodują, że podejmowane są różne decyzje. Polska polityka zagraniczna, minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna współpracuje z Grupą Wyszehradzką, o czym świadczą działania w ostatnich dniach. Decyzja w sprawie uchodźców nic nie zmienia w sprawie współpracy z Grupą Wyszehradzką, natomiast musimy dbać o swoje, polskie interesy. I proszę nie opowiadać głupot z tej mównicy. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych


61 wyświetleń

Zobacz także: