Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

41 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym.


Poseł Tomasz Lenz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Koleżanki i Koledzy! To jest bardzo ważna ustawa, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, dla wielu aglomeracji w Polsce. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że komisja, głosując wczoraj nad tą poprawką, głosami 12 za, 9 przeciw przegłosowała, aby rekomendować Wysokiej Izbie głosowanie za tą poprawką. Chcę zwrócić uwagę na to, że koledzy, którzy znają się na infrastrukturze, zajmują się tymi sprawami od dawna, rekomendowali Wysokiej Izbie głosowanie za. Chcę zwrócić uwagę wszystkich państwa na to, że Toruń i Bydgoszcz chcą ze sobą współpracować i będą współpracować. Chodzi o to, abyśmy może decyzją Wysokiej Izby, głosowaniem za tą poprawką, byli zachęceni do tej współpracy.

    Szanowni Koleżanki i Koledzy! Głosowanie za jest zawsze lepsze niż głosowanie przeciw. (Wesołość na sali) Samo w sobie jest to rozwiązanie lepsze. (Oklaski) Życzmy Toruniowi i Bydgoszczy dobrej współpracy, głosując za mądrością i głosując za. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Tomasz Lenz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym


63 wyświetleń

Zobacz także: