Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Agnieszka Pomaska:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Przede wszystkim chciałabym wyrazić trochę zaskoczenie tym, że dopiero w październiku Wysoka Izba czy część posłów Wysokiej Izby zainteresowała się tematem szkolenia, które odbyło się w lutym. Myślę, że informacja bieżąca powinna rzeczywiście dotyczyć bieżących zagadnień, które mogą też wnieść coś nowego do sprawy. Rozumiem jednak, że chodzi także o to, aby uczyć się na ewentualnych błędach, jeśli one zostały gdzieś popełnione.

    Panie ministrze, chciałabym zapytać, bo takich szkoleń - mówił pan o tym - odbywa się bardzo dużo, chciałabym zadać bardzo proste pytanie o mierzalność efektów takich szkoleń, też o to konkretne szkolenie. Czy mamy już informacje o tym, jakie konkretne doświadczenia, konkretne projekty albo w ogóle konkretne efekty wynikają z tego typu szkoleń? Jakie były konkretne efekty tego szkolenia? Nie mam na myśli tylko jednego wątku, który - jak rozumiem - jest przedmiotem dyskusji, ale w ogóle całe szkolenie, sprawy, które były tam poruszane. Myślę, że to tak naprawdę powinno być istotą dyskusji, czy tego typu szkolenia dla przedsiębiorców mają sens i powinny się dalej odbywać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.


79 wyświetleń