Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.


Poseł Agnieszka Pomaska:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Pani Premier! Panie i Panowie Posłowie! To jest, wydawałoby się, bardzo prosta poprawka, ale myślę, że warto chwilę się na niej skupić. Nie wszystkie urzędy, nie wszystkie ważne instytucje muszą być w Warszawie. Chyba co do tego się zgodzimy. Ważnym elementem rozwoju kraju jest też decentralizacja. Dla przykładu Narodowe Centrum Nauki mieści się w Krakowie. Niech i Polska Agencja Kosmiczna mieści się poza Warszawą. W Gdańsku jest wystarczające zaplecze naukowe (Gwar na sali, oklaski), są naukowcy, którzy zadbają o to, żebyśmy my wszyscy mogli być...

    (Głos z sali: Brawo!)

    ...dumni z tej instytucji. Tak że bardzo proszę o poparcie tej poprawki senackiej. Dziękuję bardzo.

    (Głos z sali: Brawo!)Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 26 września 2014 roku.


126 wyświetleń