Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku.


Poseł Agnieszka Pomaska:

    Nie chcę już, panie marszałku, wchodzić w polemikę. Tytułem wyjaśnienia, dyskusja odbyła się, odsyłam do stenogramu.

    (Głosy z sali: A gdzie efekty?)

    Ponadgodzinna dyskusja odbyła się na posiedzeniu komisji. Natomiast wspomniałam tylko o pańskim wniosku, ale rzeczywiście były dwa wnioski. Był wniosek klubu PSL... (Gwar na sali)

    Wicemarszałek Cezary Grabarczyk:

    Upominam pana posła Biedronia w trybie art. 175 ust. 3 regulaminu Sejmu.

    Poseł Agnieszka Pomaska:

    ...który zawierał błędy merytoryczne. Wniosek ten zawierał błędy merytoryczne i rzeczywiście istnieją w tej sprawie ekspertyzy. Mogę je udostępnić, nie ma problemu. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Tadeusz Iwiński: Głupstwa pani opowiada.) (Gwar na sali)Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.


79 wyświetleń