Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) (druki nr 2098 i 2140) - głosowanie.


Poseł Sprawozdawca Agnieszka Pomaska:

    Pani Marszałek! Panie Premierze! Panie i Panowie Posłowie! Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi o odrzucenie poprawki zaproponowanej przez klub PiS i przyjęcie informacji rządu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2014 roku.


91 wyświetleń