Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Gabriela Masłowska:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Mam pytanie do rządu. Czy rząd przeprowadził inwentaryzację wszystkich inwestycji bezpośrednich i pośrednich, np. poprzez fundusze inwestycyjne, kapitału rosyjskiego w Polsce? Czy państwo posiadacie wyniki takiej inwentaryzacji? Znając doktrynę Putina, która może zagrażać bezpieczeństwu, interesom państwa polskiego, chciałabym zapytać, czy rząd zamierza wprowadzić ograniczenia w inwestowaniu kapitału rosyjskiego w Polsce, na przykład w ten sposób, że wprowadzi konieczność uzyskiwania zezwoleń oraz konieczność wcześniejszych informacji publicznych, a także przedstawionych na forum Sejmu o wpłynięciu takich wniosków i o zamiarze wydania decyzji?

    Kolejne konkretne pytanie, i bardzo prosiłabym o odpowiedź, jeśli nie dziś, to na piśmie: Czy prawdą jest, że na terenie Zakładów Azotowych Puławy jedna z działek jest własnością kapitału rosyjskiego, została nabyta przez Rosjan w poprzednich latach? Bardzo prosiłabym, żeby pan minister to sprawdził i o konkretną odpowiedź na piśmie.

    Następnie proszę zwrócić uwagę, że Acron zwiększa posiadanie w Azotach. Jest to jeden z najważniejszych koncernów chemicznych i zwiększa udział w głosach i w akcjach do ponad 20%. I to nie jest tematem nośnym w mediach, to nie jest nośnym tematem w mediach. W mediach tematem nośnym jest afera dotycząca Kwaśniewskiego, którą następnie przykrywa afera taśmowa. Wobec tego chcę zapytać, czy rząd, szukając przyczyn tych afer, bada, kto wpłynął, panie ministrze, na wyznaczenie terminu przesłuchania pana Mariusza Kamińskiego, które wywołało sprawę Kwaśniewskich, następnie przygaszoną w mediach przez aferę taśmową. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.


59 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy