Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.


Poseł Gabriela Masłowska:

    Dziękuję.

    Pani rzecznik, rzeczywiście największym obszarem krzyczącej krzywdy w Polsce, takie odnoszę wrażenie, jest sprawa mieszkalnictwa. Chodzi mi konkretnie o prawa członków spółdzielni mieszkaniowych, najemców mieszkań zakładowych, najemców i lokatorów mieszkań komunalnych i prywatnych kamienic. To jest ogromny obszar problemów. Sądzę, że pani ma rozeznanie, jeśli o to chodzi. Czy przewiduje pani zwiększenie zatrudnienia w swoim urzędzie? Chodzi o zatrudnienie kompetentnych osób, których zadaniem byłoby rozwiązywanie tych problemów. Moje biuro poselskie nie jest w stanie przetworzyć tego wszystkiego, co ma związek z tymi problemami, to jest 90% pracy biura.

    Nie byliśmy bezczynni, pani rzecznik. Złożyliśmy projekt ustawy o mieszkaniach zakładowych. Koalicja PO-PSL trzymała go 2,5 roku, a potem został odrzucony. Projekt powstał zresztą we współpracy z samymi najemcami, przy zaangażowaniu tych ludzi. Złożyliśmy projekt o ochronie praw lokatorów, to nasze rozwiązanie także zostało odrzucone. Można powiedzieć, że te kwestie, po prostu z powodów politycznych, nie znajdują uznania. Zresztą SLD także wówczas nie poparło naszego projektu o mieszkaniach zakładowych, a projekt złożony przez państwa jest praktycznie powieleniem naszego projektu, projektu Prawa i Sprawiedliwości. Nie wystarczy więc mówić, panie pośle, trzeba coś robić. (Dzwonek)

    Czy pani rzecznik zdaje sobie sprawę z tego, że nadal 70 tys. obywateli w Polsce płaci nienależne kredyty? Chodzi o kredyty z tzw. starego portfela. Z powodu złego naliczania przez bank, bezprawnego, bezpodstawnego, na co mamy dowody i co potwierdzają opinie, ludzie płacą kredyty. Mieszkanie 40 m2, 20 lat spłaty, do spłaty pozostaje 200 tys. zł albo więcej. To jest po prostu lichwa w skali światowej. Taki projekt złożyliśmy dwukrotnie. Ostatni projekt, pani rzecznik, proszę zapisać, druk nr 784, to projekt z prostymi wyliczeniami, żeby zainteresować posłów...

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Pani posłanko, proszę już kończyć, czas upłynął.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    Pani marszałek, kończę. Żeby zainteresować posłów rozwiązaniem tej kwestii w proponowany przez nas sposób, tak aby było to z korzyścią dla ludzi i dla budżetu. Niestety po drugim czytaniu projekt ten został odrzucony.

    Czy możemy liczyć na pomoc pani rzecznik? Sprawa mieszkań budowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Wiem, że pani rzecznik prowadziła w tej sprawie korespondencję. Bezskutecznie.

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Dziękuję.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    Składamy w tej sprawie projekt ustawy...

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Pani posłanko, proszę kończyć.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    ...w korespondencji, żeby móc uzyskać pani opinię i wsparcie w tej sprawie. Dziękuję.

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Dziękuję bardzo.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    Przepraszam panią marszałek i wszystkich, ale jest tyle ważnych spraw. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.


51 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy