Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Sekretarz Poseł Marcin Mastalerek:

    Informuję, w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

    - Gospodarki - godz. 9.30,

    - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,

    - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 10,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 10,

    - Kultury i Środków Przekazu - godz. 10,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 10,

    - do Spraw Służb Specjalnych - godz. 11,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 11,

    - Infrastruktury - godz. 11,

    - Łączności z Polakami za Granicą - godz. 11,

    - Spraw Zagranicznych - godz. 12,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 12.30,

    - Kultury i Środków Przekazu - godz. 12.30,

    - Gospodarki wspólnie z Komisją Obrony Narodowej - godz. 12.30,

    - Ustawodawczej - godz. 13,

    - Mniejszości Narodowych i Etnicznych - godz. 13.30,

    - Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - godz. 14,

    - Zdrowia - godz. 14,

    - Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 15,

    - Infrastruktury - godz. 15.30,

    - Finansów Publicznych - godz. 16,

    - Odpowiedzialności Konstytucyjnej - godz. 16,

    - Spraw Wewnętrznych - godz. 16,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 17,

    - Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego - godz. 17.

    W dniu dzisiejszym odbędą się także posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości - godz. 10,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Ideałów ˝Solidarności˝ - godz. 12,

    - Małopolskiego Zespołu Parlamentarnego - godz. 13,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Wojska Polskiego - godz. 16.

    Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej zaprasza na obchody Europejskiego Dnia Morza o godz. 12 w sali kolumnowej.Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.


93 wyświetleń

Zobacz także: