Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Sekretarz Poseł Marcin Mastalerek:

    Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

    - Etyki Poselskiej - o godz. 9.30,

    - Zdrowia - o godz. 9.30,

    - do Spraw Kontroli Państwowej - o godz. 10,

    - Odpowiedzialności Konstytucyjnej - o godz. 10,

    - Polityki Społecznej i Rodziny wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - o godz. 10,

    - Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych - godz. 10.30,

    - Administracji i Cyfryzacji - godz. 11,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 11,

    - Finansów Publicznych - godz. 11,

    - Kultury i Środków Przekazu - godz. 11,

    - Polityki Społecznej i Rodziny - godz. 11,

    - Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych - godz. 11.30,

    - Regulaminowej i Spraw Poselskich - godz. 12,

    - Ustawodawczej - godz. 12,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 12.30,

    - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 13,

    - Finansów Publicznych - godz. 13,

    - Skarbu Państwa - godz. 13,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 13,

    - Administracji i Cyfryzacji - godz. 14,

    - Mniejszości Narodowych i Etnicznych - godz. 14,

    - Spraw Zagranicznych - godz. 14,

    - Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - godz. 16,

    - Obrony Narodowej - godz. 16,

    - Polityki Społecznej i Rodziny - godz. 16,

    - Spraw Wewnętrznych - godz. 16,

    - Infrastruktury wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 18.

    W dniu dzisiejszym odbędą się też posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

    - Parlamentarnego Zespołu Siatkówki - zaraz po zakończeniu głosowań,

    - Parlamentarnego Zespołu do Spraw Polityki Klastrowej - zaraz po zakończeniu głosowań,

    - Parlamentarnej Grupy Kobiet - godz. 17,

    - Parlamentarnego Zespołu do Spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej - godz. 19.

    Jeszcze jeden komunikat. Serdecznie zapraszamy wszystkich parlamentarzystów na uroczyste otwarcie wystawy fotografii projektów inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝, priorytet XI: Kultura i dziedzictwo narodowe, które nastąpi w dniu 22 maja o godz. 11.30 w holu głównym na I piętrze.

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka)Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.


188 wyświetleń

Zobacz także: