Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Marcin Mastalerek:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Moje pytanie będzie dotyczyło aktywności i roli byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w procesie prywatyzacji. Wydaje mi się, że te pytania, które zadam, są jeszcze bardziej zasadne po informacjach, które usłyszeliśmy podczas niedawnego zamkniętego posiedzenia Sejmu.

    Otóż po publikacjach prasowych dotyczących roli, ewentualnej roli pana Kwaśniewskiego w sprawie prywatyzacji Azotów i znajomości pana Kwaśniewskiego z panem Wiaczesławem Kantorem, który jest właścicielem Acronu, pan Kwaśniewski wydał oświadczenie, w którym potwierdził, że na początku 2012 r. rozmawiał z panem Kantorem, który zainteresowany był prywatyzacją polskich zakładów chemicznych. Pan Kwaśniewski w oświadczeniu potwierdził również, że rozmawiał w tej sprawie z premierem Donaldem Tuskiem i z Janem Krzysztofem Bieleckim.

    W mojej ocenie pan Kwaśniewski nie wyjaśnił wystarczająco swojej znajomości z Wiaczesławem Kantorem, a także roli, jaką odegrał, miał odegrać w prywatyzacji, nie odpowiedział na publiczne pytania, czy pan Kantor kiedykolwiek wspierał finansowo fundacje pana Kwaśniewskiego lub jego żony - chodzi zarówno o wsparcie prywatne, jak i przez firmy, w których pan Kantor posiada udziały - czy kiedykolwiek był pan Kwaśniewski zapraszany przez fundacje i instytucje, którym patronuje pan Kantor, na konferencje, sympozja, seminaria itp. i czy był za to wynagradzany.

    W związku z tymi wątpliwościami i brakiem odpowiedzi ze strony pana Kwaśniewskiego mam pytania: Czy odpowiednie organa państwowe czy odpowiednie służby monitorowały kwestie udziału pana Kwaśniewskiego w ewentualnych działaniach na rzecz Acronu? Czy rola pana Kwaśniewskiego była przedmiotem ich zainteresowania? Czy odpowiednie organa czy polskie służby mają wiedzę, ile razy, z jakimi ministrami, wysokimi urzędnikami spotykał się pan Kwaśniewski (Dzwonek) i rozmawiał w sprawie Azotów? Czy spotykał się z urzędnikami ministerstwa skarbu? Mam co do tego wątpliwości, więc zadam ostatnie pytanie: Czy w ogóle odpowiednie organa państwa, służby państwowe zajmowały się monitorowaniem procesu prywatyzacji, czy uznały to za niewarte zainteresowania? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.


87 wyświetleń

Zobacz także: