Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Sekretarz Poseł Marcin Mastalerek:

    Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia komisji:

    - Gospodarki - godz. 9.15,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 9.30,

    - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,

    - Polityki Społecznej i Rodziny wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 10,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 10,

    - Zdrowia - godz. 10,

    - Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy i rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób - godz. 10,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 11... (Gwar na sali)


Sekretarz Poseł Marcin Mastalerek:

    - Kultury i Środków Przekazu - godz. 11,

    - Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - godz. 12,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 12,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 12,

    - Odpowiedzialności Konstytucyjnej - godz. 12,

    - Regulaminowej i Spraw Poselskich - godz. 12,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 12,

    - Ustawodawczej - godz. 12,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 12.30,

    - Administracji i Cyfryzacji - godz. 13,

    - Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 13,

    - Spraw Zagranicznych - godz. 13,

    - Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komisją Łączności z Polakami za Granicą - godz. 14,

    - Skarbu Państwa - godz. 14,

    - Obrony Narodowej - godz. 16,

    - Polityki Społecznej i Rodziny - godz. 16,

    - Spraw Wewnętrznych - godz. 16,

    - Finansów Publicznych - godz. 17,

    - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 18,

    - Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 19.

    Komunikaty. W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego - godz. 12,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk - godz. 13,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych - godz. 15,

    - Parlamentarnego Zespołu Polski Zachodniej - godz. 15,

    - Parlamentarnego Zespołu Szachowego - godz. 17,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej - godz. 18.


Sekretarz Poseł Marcin Mastalerek:

    Dzisiaj o godz. 19 w sali nr 118 w budynku C zbierze się Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na posiedzeniu którego zostanie zaprezentowany album ˝Żołnierze wyklęci podziemia antykomunistycznego po 1944 r.˝.Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.


164 wyświetleń

Zobacz także: