Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w PLL LOT SA.


Poseł Marcin Mastalerek:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W listopadzie 2010 r. zarząd spółki LOT podjął uchwałę o powołaniu dwóch prokurentów. Prezes Zarządu PLL LOT powierzył prokurentom zarządzanie następującymi obszarami organizacyjnymi spółki: pionem sprzedaży, pionem zarządzania siatką połączeń i aliansów, biurem zarządzania wpływami, biurem cargo i poczty, biurem marketingu i programów lojalnościowych, biurem produktu i standardów obsługi klienta, działem sprzedaży telefonicznych, działem sprzedaży. Zarząd spółki zapewniał wtedy, że zadania realizowane przez prokurentów nie kolidują z kompetencjami pozostałych członków zarządu. A więc pytanie nasuwa się samo: Czym zajmowali się pozostali członkowie zarządu, sowicie opłacani przez spółkę LOT? Czy oddanie tak wielu kompetencji prokurentom nie świadczy o słabości zarządu spółki? Czy nie świadczy to o nieumiejętności członków zarządu prowadzenia tak istotnych spraw spółki? Jaki zatem był sens utrzymywania członków zarządu, którzy nie potrafili zarządzać tak istotnymi obszarami organizacyjnymi spółki, że trzeba było powoływać dwóch prokurentów i na nich przenieść odpowiedzialność za tak ważne obszary? A może chodziło o to właśnie, żeby tych prokurentów powołać? Może to był cel sam w sobie? Zadaję zatem pytanie: W jakiej wysokości uposażenia otrzymywali prokurenci i czy po zrezygnowaniu z ich usług otrzymali odprawy, a jeżeli tak, to jakie? Aby ułatwić panu ministrowi sprawę, zadam pytanie wprost: Czy prawdą jest, że każdy z prokurentów otrzymywał 60 tys. zł netto miesięcznie? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 22 marca 2013 roku.


114 wyświetleń

Zobacz także: