Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druki nr 1510 i 1560).


Poseł Robert Wardzała:

    Panie Marszałku! Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Wysoka Izbo! Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej zwalnia dzieci poniżej 12. roku życia z pobierania odcisków palców. W obowiązującej dotychczas ustawie określa się je jako dane biometryczne i powinny być zamieszczone we wszystkich dokumentach paszportowych. Dzieci do 12. roku życia nie są w ustawie traktowane wyjątkowo. W ramach dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych ta kwestia wymaga uregulowania. Podczas posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych nikt nie zgłaszał uwag do prezentowanego projektu.

    Traktując poważnie członkostwo w Unii Europejskiej oraz w trosce o spójność prawa i skuteczną współpracę organów paszportowych, powinniśmy przyjąć projekt jak najszybciej. Nie rodzi on żadnych konsekwencji finansowych dla budżetu państwa, nie budzi żadnych kontrowersji, a w toku konsultacji z rzecznikiem praw dziecka i głównym inspektorem danych osobowych nie było żadnych zastrzeżeń.

    Uwagi wnieśli jedynie: wojewoda małopolski, który zaproponował zniesienie obowiązku obecności małoletnich do 12. roku życia przy składaniu wniosku paszportowego - ta propozycja jednak nie mogła zostać uwzględniona, gdyż procedura wydawania paszportu ściśle wiąże się z ustaleniem tożsamości - wojewoda dolnośląski, który zaproponował zaświadczenie lekarskie potwierdzające fizyczny brak możliwości złożenia odcisków palców, i wojewoda mazowiecki, który wskazywał na możliwość nadużywania prawa do uzyskiwania paszportu tymczasowego jako wydawanego w przyspieszonym trybie.

    Wnioski te zostały odrzucone z uwagi na fakt, że generalnie dążymy do upraszczania wydawania dokumentów. Zaświadczenie lekarskie to kolejna bariera, a nadużycia w kontekście szybszej procedury wydawania paszportu tymczasowego z wprowadzeniem przesłanki związanej z brakiem fizycznej możliwości złożenia odcisków palców nie znajdują uzasadnienia z uwagi na to, że ten przypadek podlega natychmiastowej weryfikacji w urzędzie, a inne okoliczności wydawania paszportu tymczasowego pozostają i tak w mocy.

    Dziękuję wszystkim za pracę w komisji. Dziękuję za uwagę.Poseł Robert Wardzała - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.


128 wyświetleń

Zobacz także: