Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Anna Paluch:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moim dzisiejszym oświadczeniem poselskim pragnę uczcić jubileusz 650-lecia wsi Kasina Wielka. Takie uroczystości są zawsze okazją do refleksji nad minionymi latami, nad losami przeszłych pokoleń, nad wybitnymi i ważnymi dla dziejów miejscowości osobami.

    Wieś zamieszkana jest przez górali zagórzańskich odróżniających się zarówno od sąsiadujących od wschodu Lachów sądeckich, od górali podhalańskich oddzielonych pasmem Gorców, jak i od mieszkających na zachód Kliszczaków. Wiele pobliskich miejscowości lokowano za panowania i dzięki akcji osadniczej inspirowanej przez króla Kazimierza Wielkiego. Kasina Wielka zawdzięcza jednak swoje powstanie zakonowi cystersów. W I połowie XIII w. zakon ten otrzymał nadania ziemi na prawym brzegu rzeki Raby. W 1308 r. ojcowie cystersi osiedli w Szczyrzycu, a za wierność i wsparcie, jakiego udzielili królowi Władysławowi Łokietkowi, otrzymali przywilej generalny, na mocy którego mogli zakładać wsie i miasta bez dodatkowych dokumentów lokacyjnych, zarówno na prawie polskim, jak i niemieckim. Dzięki temu w roku 1363 założyli wieś Kasinę Wielką.

    W XV i XVI w. cała Beskidy, w tym i okolice zasiedlone przez Zagórzan, przeżyły migracje wołoskie. Charakterystyczny krajobraz kulturowy śródleśnych polan i szałasów ukształtowany w wyniku gospodarki pasterskiej, niektóre nazwy miejscowe, jak Magura, Kiczora czy Turbacz, a także występujące do dziś nazwiska ludzi to pozostałości po kulturze wołoskiej.

    Kasina Wielka to wieś o bogatej historii, tradycji i zwyczajach. Jej dzieje, począwszy od akcji osadniczej ojców cystersów w XIV w. aż po dzień dzisiejszy, są źródłem siły i powodem do dumy dla jej mieszkańców. Gratuluję mieszkańcom Kasiny Wielkiej tego pięknego jubileuszu 650-lecia i wyrażam uznanie dla społeczności lokalnej za kultywowanie tradycji przodków. Życzę całej społeczności lokalnej, ażeby godnie i solidarnie pracowała dla rozkwitu wsi i dla budowania spokojnej przyszłości kolejnych pokoleń. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Paluch - Oświadczenie z dnia 25 lipca 2013 roku.


245 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Anna Paluch - Oświadczenie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 prawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy