Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Anna Paluch:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ponieważ pan wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Marek Wójcik w trakcie spotkania w Urzędzie Gminy Kamienica, które miało miejsce w dniu 6 lipca, stwierdził, nie mając ku temu jakiegokolwiek upoważnienia, że popieram podział gminy Kamienica przeprowadzany przez rząd PO-PSL, pragnę oświadczyć, że zachowanie pana wiceministra jest bezprzykładną hucpą i nadużyciem.

    Projekt podziału gminy Kamienica, w tym podziału sołectwa Zasadne, po przesłaniu mi do wiadomości negatywnych i bardzo krytycznych stanowisk zarówno Rady Gminy Kamienica, jak i Rady Powiatu Limanowskiego przyjęłam z pewnym niedowierzaniem. Nawet w przypadku działań rządu PO-PSL niszczących polskie państwo, psujących polskie państwo, sprawa ta jest szczególnie jaskrawym przykładem prywaty, pogardy i lekceważenia woli społeczeństwa.

    Propozycja utworzenia z gminy Kamienica z dniem 1 stycznia 2016 r. dwóch nowych gmin: gminy Szczawa, liczącej 1994 mieszkańców, i gminy Kamienica, liczącej 5909 mieszkańców, rozmija się ze zdrowym rozsądkiem, ponieważ rząd chce utworzyć gminy, które nie będą zdolne do samodzielnego funkcjonowania, przynajmniej gmina Szczawa, niespełna dwutysięczna, z pewnością nie będzie zdolna do samodzielnego funkcjonowania i realizacji zadań publicznych.

    Takie właśnie krytyczne stanowisko wobec tego zamierzenia wyraziliśmy, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w liście skierowanym do pani premier Ewy Kopacz cztery tygodnie temu. Dokładnie taką, bardzo krytyczną ocenę działań ministra administracji i cyfryzacji wyraziłam w rozmowie na sali sejmowej wobec pana wiceministra Wójcika. Tak więc z pełną premedytacją pan minister skłamał wobec społeczności lokalnej, mówiąc, jakobym popierała podział sołectwa Zasadne i gminy Kamienica.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przez 15 lat byłam związana, jeśli chodzi o moją pracę, z samorządem terytorialnym. Dwie kadencje, od roku 1990 do roku 1998, byłam radną gminną. Ponad 3 lata pracowałam jako urzędnik w starostwie powiatowym, a w drugiej kadencji sejmiku byłam radną woj. małopolskiego. Zbyt dobrze znam samorząd i warunki jego pracy, żeby przyjąć za dobrą monetę to, co proponuje pan wiceminister Wójcik w zakresie podziału gminy Kamienica i sołectwa Zasadne.

    Panie i Panowie z Platformy Obywatelskiej! Po ośmiu latach demonstracyjnego lekceważenia obywateli zacznijcie nareszcie ich słuchać. Przypominam, że referendum w sprawie podziału gminy Kamienica miało w gminie Kamienica frekwencję 13,58%, a zatem było nieważne. Tylko w sołectwie Szczawa 40% mieszkańców pofatygowało się do urn. To mniej niż połowa mieszkańców. Jak więc możecie twierdzić, że większość mieszkańców chce tego podziału? Nawet 93% głosów na tak przy 42-procentowej frekwencji daje 39% mieszkańców sołectwa Szczawa, najbardziej zainteresowanego, którzy akceptują ten podział.

    Przestańcie nareszcie łgać i manipulować, a zacznijcie słuchać obywateli. Rolą władzy publicznej jest słuchać ludzi i im służyć, a nie szykować fotele na trudne czasy w opozycji w nowo tworzonych gminnych władzach. Czy ktoś jeszcze panuje nad działalnością rządu premier Ewy Kopacz, czy też każdy urzędnik robi, co uważa? Powtarzam: zacznijcie nareszcie słuchać ludzi. Dziękuję bardzo.


Poseł Anna Paluch - Oświadczenie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Oświadczenie poselskie


262 wyświetleń