Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3977 i 3996).


Poseł Anna Paluch:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Senat uchwalił dwie poprawki.

    Poprawka nr 1 zmienia zapis zmiany 45. i nadaje nowe brzmienie ust. 1a w art. 88 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Poprawka 2. łączy się z poprawką 1., decydując o wcześniejszym wejściu w życie przepisu ust. 1a, tzn. po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

    Uzasadnienie poprawek Senatu mówi wyraźnie o kolizji przepisów art. 88 ust. 1, wprowadzonych nowelizacją z dnia 24 lipca 2015 r., z treścią przepisów art. 88 ust. 1a, wprowadzonych nowelizacją z dnia 5 sierpnia 2015 r.

    Wysoka Izbo! W ostatnich tygodniach VII kadencji Sejmu było 6 nowelizacji ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Były to druki sejmowe o numerach: 3388, 3475, 3523, 3575, 3653 i 3677. Powiem bez przesady, że widać tu palec boży, to opatrzność boża nad nami czuwała, że w takim legislacyjnym chaosie, jaki panował przy procedowaniu w kilkutygodniowych odstępach nad kolejnymi sześcioma projektami zmian do tej samej ustawy, jest tylko taka kolizja. Może na razie tylko ta jedna została wychwycona przez Senat.

    Jest to chyba swoisty rekord bity w tej kadencji, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian nieskoordynowanych, nieprzygotowanych, przyczynkowych, co prowadzi do takich sytuacji, jaką dzisiaj Senat usiłuje jakoś zniwelować.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem tych poprawek. Trzeba słuchać Senatu, gdy nas poprawia. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 prawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw


162 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zużytym...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy