Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3976 i 3979).


Poseł Anna Paluch:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Prawo i Sprawiedliwość podziela argumentację Senatu zawartą w uzasadnieniu do wniosku o odrzucenie ustawy z druku nr 3922, czyli ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Danie pierwszeństwa przed pojazdem zbliżającym się do przejścia dla pieszych pieszemu, który jeszcze nie jest na przejściu, lecz dopiero oczekuje na wejście na to przejście, jest w istocie narażaniem pieszych. Żadne przepisy ustawowe nie zmienią praw fizyki, a to prawa fizyki sprawiają, że właśnie piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu.

    Statystyki wypadków drogowych jasno wskazują, że do większości wypadków z udziałem pieszych dochodzi właśnie na przejściach dla pieszych. Należy, tak jak mówił i pisał nasz poeta Jan Kochanowski, być mądrym po szkodzie. Przykład negatywnego oddziaływania pochopnie stanowionych przepisów już mamy w tej dziedzinie z ostatnich lat. Przypomnę państwu zmianę ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, której dokonano cztery lata temu, właśnie pod naciskiem lobby rowerowego. Dodajmy, że dokonano tej zmiany w przededniu kampanii wyborczej do Sejmu. Dokładnie 1 kwietnia 2011 r. dokonano zmiany, która zawierała m.in. przepis o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost przez skręcający pojazd. Przypominam to, bo bardzo poważne dyskusje toczyły się wówczas również na forum Komisji Infrastruktury. Proszę państwa, następstwem tej zmiany przepisów był, licząc rok do roku, z roku 2010 na rok 2011, wzrost o 13% liczby zabitych rowerzystów. Przypomnę, że 25 października 2012 r. nawet pozwoliłam sobie napisać do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację nr 11 149, w której spytałam o to, czy ktoś śledzi te zmiany i czy ktoś z tego wyciąga konsekwencje. Proszę państwa, minęły cztery lata i podobnego rodzaju przepis, również w kampanii wyborczej, usiłuje się wdrożyć w tej chwili. Jest to działanie pochopne, jest to działanie nieprzemyślane. Nawiązując do wypowiedzi mojej przedmówczyni, że będzie dużo czasu na tłumaczenie, odpowiem: Pani poseł, będzie również dużo pieniędzy przeznaczone na kampanie informacyjne. Czy aby nie chodzi przypadkiem o te pieniądze na kampanie informacyjne?

    Reasumując, panie marszałku, Wysoka Izbo, mój klub uznaje za słuszne stanowisko Senatu i będzie głosował za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym


185 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zużytym...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 prawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy