Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę dziś wygłosić oświadczenie o dwóch konkursach historycznych, które organizuję we współpracy m.in. z Oddziałem IPN w Krakowie, Delegaturą Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu i szkołami z powiatu gorlickiego.

    Finał konkursu historycznego dla szkół ponadgimnazjalnych, jak co roku, odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu. W dniu 23 kwietnia br. uczniowie z 14 szkół powiatu gorlickiego i sądeckiego w roku 150. rocznicy powstania styczniowego zmierzyli się z tematem ˝O ojców grób bagnetów poostrz stal... - powstanie styczniowe w polskiej tradycji walk o niepodległość w XIX i XX wieku˝.

    Panie i Panowie Posłowie! Pragnę złożyć gratulacje wszystkim uczestnikom konkursów, a przede wszystkim laureatom. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu w składzie: Iwona Król, Dominika Bieryt i Wiktor Gawlak. W nagrodę uczniowie wraz ze swoim opiekunem pojadą do Brukseli. Drugie miejsce zajęli uczniowie Klaudia Kościółek, Klaudia Sajdak i Iga Naglak z I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Warto dodać, że wcześniej Iga Naglak, jeszcze jako uczennica gimnazjum w Korzennej, wygrała organizowany przeze mnie konkurs ˝Konstytucja 3 Maja i czasy stanisławowskie˝, więc - jak widać - zainteresowanie historią jest stałe. Trzecie miejsce zajęła drużyna w składzie: Aleksandra Szurek, Grzegorz Łaskawski i Maciej Polak z Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu, czyli szkoły będącej gospodarzem tego konkursu. Czwarte miejsce zajęła drużyna w składzie: Wojciech Dąbrowski, Karol Przybyło i Dominik Szura z I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach. Piąte miejsce ex aequo zajęły dwie szkoły: uczniowie Adrian Wysocki, Tomasz Pawluś i Jan Rubicz z II LO im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach oraz Joanna Adamczyk, Monika Dziedzina i Szymon Samek z ZSE im. Oskara Langego w Nowym Sączu.

    Drugi konkurs historyczny to konkurs dla gimnazjalistów, który odbył się 30 kwietnia. Jak to się dzieje od początku, odbył się on w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach. Była to już VI edycja organizowanego przeze mnie konkursu ˝Konstytucja 3 maja - czasy stanisławowskie˝. W tym roku wzięło w nim udział prawie 200 osób z trzech powiatów, to jest z powiatu nowosądeckiego, powiatu gorlickiego i po raz pierwszy z powiatu limanowskiego.

    Uczestnicy biorący udział w konkursie mieli też okazję zwiedzić Gorlice. A zwiedzili między innymi cerkiew św. Trójcy. Jak można było zauważyć, wizyta w kościele prawosławnym była dla nich dużą atrakcją.

    Uznając wiedzę i duże zaangażowanie uczniów, pragnę wymienić z tej mównicy też laureatów konkursu gimnazjalnego. I tak:

    I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Św. Jadwigi - Królowej Polski w Brzeznej w składzie Angelika Mordarska, Mariusz Fornagiel i Dariusz Cabała.

    II miejsce - drużyna z Gimnazjum im. Bł. Jana Pawła II w Korzennej - Izabela Lach, Karolina Szołdra i Jadwiga Szlag.

    III miejsce - drużyna z Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach - Mateusz Knapik, Michał Pikusa i Justyna Świerczek.

    IV miejsce - drużyna z Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu - Małgorzata Rams, Maria Stelmach i Krzysztof Olesiak.

    V miejsce - drużyna z Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach - Izabela Misiołek, Magdalena Nowak i Jakub Roman.

    Ze względu na wysoki poziom merytoryczny konkursów i wkład pracy uczniów i nauczycieli wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni publikacjami książkowymi oraz pamiątkowymi dyplomami. Zwycięzcy wraz z opiekunem w nagrodę pojadą do Brukseli, a laureaci miejsc od drugiego do piątego z obydwóch konkursów w nagrodę 21 czerwca przyjadą do Warszawy, gdzie zwiedzą między innymi Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Laureatom oraz ich nauczycielom jeszcze raz serdecznie gratuluję i cieszę się bardzo, że te konkursy historyczne cieszą się z roku na rok coraz większym powodzeniem. Jestem też przekonana, że zdobyta wiedza historyczna pozwoli im lepiej poznać świat, a patriotyzm nie będzie nigdy dla nich pustym słowem. Młodzież, która wzięła udział w tych konkursach, jest naszym kapitałem na przyszłość. Nie możemy zmarnować jej talentów i zapału do pracy dla dobra naszej ojczyzny.

    Kończąc, pragnę (Dzwonek) serdecznie podziękować Kancelariom Sejmu i Senatu za udzieloną wszelką pomoc i cieszę się, że młodzież może zwiedzać polski parlament i że są publikacje, które promują wiedzę o Sejmie i Senacie. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Barbara Bartuś - Oświadczenie z dnia 09 maja 2013 roku.


267 wyświetleń