Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druki nr 768 i 773).


Poseł Artur Gierada:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko w sprawie poprawek Senatu do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi (druki nr 455, 653 i 768).

    Na wstępie trzeba powiedzieć, że z 30 poprawek zaproponowanych przez Senat zdecydowana większość to poprawki redakcyjne. Przede wszystkich należy zwrócić uwagę na poprawkę nr 4, poprawkę merytoryczną. O niej bardzo dużo i chyba wyczerpująco mówiła poseł sprawozdawca, która występowała przede mną. Trzeba jeszcze być może dodać, że ta poprawka pozwoli zwrócić jeszcze dodatkowo urzędnikom uwagę na to, że powinni oni mocno przyglądać się wstępnym kontrahentom, którzy chcą skorzystać z przetargu, w którym uczestniczą, i wykonać zadania.

    Jeśli chodzi o resztę poprawek, to klub Platforma Obywatelska na pewno będzie za poparciem poprawki 1., 4., 5., 6., 9., 12., 13., 16., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28. i 30.

    W przypadku 14 pozostałych poprawek poprzemy wniosek o ich odrzucenie.

    Wysoka Izbo! Już długo dyskutowaliśmy na temat tej ustawy, w komisjach, w podkomisjach. Trzeba powiedzieć jedno - że dzisiejsze zmiany, które proponuje Senat, cała ta nowelizacja to przede wszystkim jest implementacja prawa unijnego, a wszyscy mówiliśmy jednym głosem, zgodnie, że ta ustawa musi być w szerszym zakresie znowelizowana. Wiemy, co wynika ze słów pana prezesa, że rząd zamierza złożyć wkrótce nową nowelizację. My, panie prezesie, na nią czekamy i trzymamy pana za słowo. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.


86 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy