Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

45 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (druki nr 3685 i 3768).


Poseł Sprawozdawca Artur Gierada:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani Prezes! Mam zaszczyt i niewątpliwie przyjemność w imieniu Komisji Gospodarki zaprezentować Wysokiej Izbie sprawozdanie zawarte w druku nr 3768, dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, zawartego w druku nr 3685. To bez wątpienia dobra ustawa przyjęta przez naszą komisję. To ustawa w zasadzie zmieniająca dwie kluczowe kwestie, jeśli chodzi o Prawo własności przemysłowej.

    Pierwsza rzecz - obejmuje ona ochroną wzory przemysłowe i wzory użytkowe na imprezach wystawienniczych, na targach przeróżnego rodzaju, jakie się odbywają w naszym kraju. Bez wątpienia to jest oczekiwanie przedsiębiorców, którzy na tych targach się wystawiają, jak również samej branży targowej, ponieważ w wielu innych krajach, między innymi w Izraelu, w Niemczech, w Czechach, taka ochrona obowiązuje. U nas do tej pory nie obowiązywała, a więc nasi przedsiębiorcy byli mniej chronieni i przez to również mniej zachęcani do promowania poprzez wystawy targowe swoich produktów. Tutaj muszę powiedzieć, że taki jakby pewnego rodzaju przywilej zgłaszania takich wystaw będą miały same ośrodki wystawiennicze, ci, którzy zawodowo zajmują się organizacją targów, ewentualnie wojewoda lub właściwy minister.

    Drugą i bardzo ważną rzeczą jest zmiana rodzaju rejestracji znaków towarowych, zmiana systemu rejestracji znaków towarowych. Dzisiaj w naszym kraju mamy system badawczy, a zmieniamy go na system sprzeciwowy, system, który obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej, system, który przede wszystkim jest systemem krótszym od systemu dzisiaj stosowanego przez nasze państwo, i to krótszym o połowę, bo w systemie badawczym taka rejestracja trwa około roku, ponad rok, w systemie sprzeciwowym jest to pół roku. A to, że jest taki system i że na tym czasie zależy naszym przedsiębiorcom, niech potwierdzą dane, które państwu, Wysokiej Izbie, przytoczę. Z analiz statystycznych, jakie posiadamy, wynika, że w 2003 r. nasi przedsiębiorcy rejestrowali w naszym polskim Urzędzie Patentowym 23 330 znaków, a w instytucji Unii Europejskiej - jedynie 184 takie znaki. Dzisiaj w instytucji Unii Europejskiej, OHIM, przez to, że właśnie między innymi ma ten system o wiele krótszy, nasi przedsiębiorcy rejestrują się na poziomie 3211, czyli tak naprawdę z tych 184 wzrosło to do kilku tysięcy, a w naszym polskim instytucie jest to 16 383. Dodatkowo ważnym atutem jest to, że nasz polski system jest o wiele tańszy, ponieważ włącznie z ochroną przez pierwszy okres i rejestracją wynosi to 1700 zł, w przypadku instytucji europejskiej jest to 900 euro, a więc ok. 3700 zł.

    A zatem, mówiąc krótko, po wprowadzeniu tych rozwiązań nasi przedsiębiorcy będą szybciej rejestrowali swoje znaki, będą mieli podobną ochronę i przede wszystkim będzie to tańsze, co rzadko się zdarza, przedsiębiorcy będą mieli to tańsze, a dodatkowo przez to, że będą więcej rejestrowali w naszych instytucjach, budżet państwa będzie zasilony również większą kwotą. Dlatego Komisja Gospodarki rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie naszego sprawozdania i skierowanie ustawy do trzeciego czytania. Dziękuję bardzo.Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej


73 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy