Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

44 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3654 i 3695).


Poseł Sprawozdawca Artur Gierada:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu zawartej w druku nr 3654, wprowadzającej poprawki do nowelizacji ustawy o własności przemysłowej zawartej w druku nr 3249.

    Komisja Gospodarki rozpatrzyła powyższą uchwałę na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2015 r. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie wszystkich 24 poprawek zgłoszonych przez Senat. Dodam, że komisja podzieliła zdanie Senatu, że zgłoszone poprawki mają charakter redakcyjny, legislacyjno-uszczegółowiający i nie zmieniają ustawy pod względem merytorycznym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw


99 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy