Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3652 i 3716).


Poseł Artur Gierada:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu zawartej w druku nr 3652 w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

    To bardzo dobra ustawa, nie będę się już na jej temat rozwodził, bo wiele o niej na tej sali mówiliśmy, skierowana przede wszystkim do mikro- i makroprzedsiębiorstw, ale obejmująca również zmniejszeniem kosztów organizacje tzw. trzeciego sektora. Stanowisko Senatu do ustawy, jeszcze te 30 poprawek, które przyjęto, potwierdza, że została dobrze przygotowana. Ukłony w stronę resortu i Wysokiej Izby, ponieważ z tych 30 poprawek, można powiedzieć, niemal wszystkie są poprawkami redakcyjnymi.

    Tak jak mówił poseł sprawozdawca komisji, tylko trzy z nich nie zostały zaakceptowane przez komisję finansów i są to poprawki trochę wynikające z pewnego rodzaju innej szkoły legislacyjnej, ale niezmieniające samego meritum zapisów ustawy. W jednym przypadku były to akurat przepisy, do których Senat się odniósł, ale już w innej ustawie, i nie tak dawno weszły w życie, mówię o ustawie o bankowości.

    Trzeba oddać Senatowi, że rzeczywiście znalazła się jedna poprawka merytoryczna, która uszczegóławia intencje Wysokiej Izby, mówimy o dniu, który wprowadza datę przeliczenia euro na złotówki, a więc dająca też pewną stabilność naszym przedsiębiorcom. Poprawka daje pewność, że również mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego zapisu.

    Klub Platformy Obywatelskiej będzie głosował zgodnie z rekomendacją komisji finansów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw


54 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy