Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3249 i 3443).


Poseł Artur Gierada:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeszcze raz bardzo gorąco chciałbym podziękować wszystkim klubom za pracę przy tym projekcie ustawy, za dzisiejsze wnioski. W zasadzie umawialiśmy się już na posiedzeniu komisji, że to, co przyjęliśmy w Komisji Gospodarki, zamykamy, postaramy się nie wprowadzać nic nowego, nie będziemy też zgłaszać poprawek z tego względu, że zależy nam wszystkim na szybkim przyjęciu tej ustawy, która jest, tak jak mówiliśmy, niezmiernie ważna. Wiele mówimy o innowacyjności, o tym, że trzeba ją pobudzać, a to jest właśnie pokazanie podejścia państwa do innowacyjności, tego, że zależy nam na jej ochronie i na szybkim wdrożeniu tego.

    Pani prezes, chciałbym złożyć na pani ręce szczególne podziękowania dla całego Urzędu Patentowego. Gratulacje za wyniki ostatnich lat i skrócenie tych procedur. Przy okazji chciałbym też podziękować za pracę nad tym projektem stronie społecznej, której przedstawicieli na tym etapie prac nie może być tutaj, na sali plenarnej. Jeszcze raz dziękuję pani prezes za otwartość, wszystkim klubom i posłom za naprawdę rzetelną i merytoryczną pracę. Dziękuję bardzo.Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


26 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy