Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3352 i 3486).


Poseł Artur Gierada:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko wobec nowelizacji ustawy o rachunkowości i innych ustaw, druk nr 3352, oraz sprawozdania komisji zawartego w druku nr 3486.

    Rzeczywiście po tak wyczerpującym wystąpieniu posła sprawozdawcy wydawałoby się, że niewiele można dodać, ale w związku z tym, że są to wystąpienia klubowe, spróbuję. Projekt ustawy jest rzeczywiście niezmiernie ważny, ponieważ jest kolejnym z projektów tego rządu, poprzedniego rządu i od 2007 r. koalicji, które wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom i upraszczają ich funkcjonowanie w naszym kraju. Rzeczywiście w tym okresie mamy czym się pochwalić, bo doceniają to i polscy przedsiębiorcy, i rankingi międzynarodowe. Tutaj już niejednokrotnie mówiliśmy między innymi o rankingu Banku Światowego Doing Business, który pokazał, że przez te lata awansowaliśmy - 75. pozycja w 2007 r., obecnie 32. - a jestem przekonany, że właśnie ten projekt jest jednym z tych rozwiązań, które pozwolą nam dalej awansować, wspinać się po tej drabinie wśród krajów, które są przychylne dla przedsiębiorców.

    Wszyscy pamiętamy przyjętą w zeszłym roku zmianę ustawy o rachunkowości. Wprowadzona zmiana dotyczyła przede wszystkim uproszczeń dla jednostek mikro w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz finansowej wyceny aktywów i pasywów. Mówiąc krótko, wprowadzała ona uproszczoną księgowość w miejsce poprzedniej, która dla mikroprzedsiębiorców była dosyć kosztowna. To jest bardzo chwalone do tej chwili. Obowiązuje ona tak naprawdę od 2014 r., od kiedy została wprowadzona - według szacunkowych wyliczeń w kieszeni mikroprzedsiębiorców zostało ok. 17 mln zł.

    Tym projektem ustawy rozszerzamy ten katalog i wychodzimy naprzeciw nie tylko mikro-, ale i małym przedsiębiorcom. Dość znacznie kryteria, z których w uproszczonej księgowości będzie można skorzystać, rozszerzamy. Przytoczę, że obecnie suma aktywów bilansu wynosi 1,5 mln zł. Jednym z tych kryteriów będzie teraz nie 1,5 mln zł, a 17 mln zł. Drugie kryterium to przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów, który obecnie wynosi 3 mln zł. Tym projektem ustawy podnosimy go do 34 mln zł. Kolejne z trzech kryteriów to przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym - obecnie jest to 10 etatów, teraz będzie to obowiązywało przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 50 osób. Firmy, które będą spełniać dwa z trzech kryteriów, rzeczywiście będą mogły skorzystać z tej ustawy.

    Pamiętam pierwsze czytanie projektu i zarzuty posłów opozycji, którzy pytali, czemu dopiero teraz trwają prace nad tym projektem, mówili, że jest to implementacja prawa unijnego. Przypomnę, że ten projekt częściowo jest implementacją tego prawa, ale wiele jego rozwiązań, za co też dziękuję resortowi, nie jest uwarunkowanych tą implementacją. My wychodzimy poza nią, a więc bardziej idziemy na rękę polskim przedsiębiorcom czy choćby organizacjom społecznym, bo przypomnę, że ten projekt ustawy również dotyczy organizacji pozarządowych, które w roku poprzedzającym nie przekroczyły limitu przychodu w wysokości 50 tys. zł. Według sektora i badań GUS jest to zdecydowana większość organizacji pozarządowych, bo 20% organizacji z trzeciego sektora osiąga dochód do 1 tys. zł, kolejne 20% - do 10 tys. zł. Można powiedzieć, że tą ustawą będzie objętych ok. 34 tys. organizacji z 86 tys., które funkcjonują. Mówiąc krótko, wychodzimy naprzeciw budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ dla tych organizacji jest to znaczne obniżenie kosztów.

    Podam tylko, że szacuje się, że dzięki dzisiaj procedowanej nowelizacji w kieszeniach polskich małych przedsiębiorców pozostanie ok. 60 mln zł. Jestem przekonany, że ten projekt ustawy jest wyjściem naprzeciw ich potrzebom, że przede wszystkim zwiększa on konkurencyjność naszej gospodarki, na pewno pozwoli zwiększyć zasoby, możliwości zatrudniania kolejnych osób przez małych i średnich przedsiębiorców. Konsultacje społeczne również wykazały, że wszyscy przedsiębiorcy byli za tym i jest to jak najbardziej oczekiwane.

    Dlatego klub Platformy Obywatelskiej bezwzględnie jest za poparciem tego projektu ustawy i taką deklarację dzisiaj składamy. Dziękuję bardzo.Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


71 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy