Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3448 i 3466).


Poseł Artur Gierada:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność i zarazem zaszczyt przedstawić w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku nr 3448, i wobec samego sprawozdania, zawartego w druku nr 3466.

    Na wstępie trzeba przede wszystkim powiedzieć, iż zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy, która na nią wpływa, o systemie ubezpieczeń społecznych, to zmiana, o której długo debatowaliśmy. Ta debata w naszym kraju toczy się od dłuższego czasu. Uważam, że ustawa, którą przyjęliśmy w zeszłym roku, zresztą ustawa, w którą dużo pracy włożyła poseł sprawozdawca dzisiejszej nowelizacji, pani poseł Janyska, wyszła naprzeciw przedsiębiorcom.

    Musimy jednak pamiętać o jednej rzeczy. Prawo zamówień publicznych z całą swoją ideą zostało stworzone po to, by zmaksymalizować możliwość wykorzystania pieniędzy publicznych i uniknąć ewentualnych pokus ze strony publicznej właśnie zamawiania m.in. rzeczy, które byłyby zbyt drogie, lub kierowania się nie tylko dobrem publicznym.

    Często dzisiaj w publicznej debacie politycznej, w kampaniach wyborczych słyszę zarzuty ze strony opozycji, że np. drogi, autostrady były budowane drogo, a firmy i tak padały. Chciałbym powiedzieć, że żadne prawo nigdy nie wyeliminuje ani nie zastąpi przedsiębiorcy, by sam realnie ocenił opłacalność swojej inwestycji, ale przez tę kadencję zrobiliśmy naprawdę bardzo wiele, by zabezpieczyć interesy również przedsiębiorców. Przypomnę choćby ustawę dotyczącą stopniowania wypłaty pieniędzy głównemu kontrahentowi, gdzie zabezpieczamy interesy podwykonawców, czy specustawę, którą też wprowadziliśmy, stanowiącą, że nawet gdy główny wykonawca ogłosi upadłość, też wypłacimy podwykonawcom pieniądze publiczne za pracę, którą wykonali.

    Inną rzeczą, też zabezpieczającą interes przedsiębiorcy prywatnego, jest minimalizowanie czynników niezależnych od niego, a zależnych od państwa. Poseł sprawozdawca mówiła o tych rzeczach, które wprowadziliśmy. Chodzi m.in. o możliwość waloryzowania kontraktu, kiedy zmienią się te czynniki, które są zależne od państwa, a więc składki społeczne, zdrowotne, podatek VAT, co do którego, jak wiemy, są zapowiedzi bardziej oczywiście obniżania, ale to na wypadek, gdyby ewentualnie w przyszłości któryś z rządów chciał go podnosić, lub podwyższenie najniższej płacy, najniższej krajowej, która przez ostatnie lata też, jak wiemy, rzeczywiście bardzo wzrosła. Przypomnę, że została ona podniesiona z 937 zł w 2007 r. do 1850 zł w przyszłym roku. To są czynniki, które rzeczywiście mają na to wpływ, bo niektóre kontrakty są zawierane na dwa lub trzy lata, a więc przedsiębiorca nie może z góry założyć, jaki będzie ten wzrost.

    My to oczywiście wprowadziliśmy, odbyło się to po szerokich konsultacjach społecznych i dzisiaj próbujemy to jeszcze uszczegółowić, bo tak jak poseł sprawozdawca powiedziała, chcemy maksymalnie wykorzystać vacatio legis, które obowiązuje, i w tej nowelizacji ustawy wprowadzamy m.in., że będzie możliwość wystąpienia o takie negocjacje w okresie do 30 dni, z tym że dzisiaj było, że następuje to od dnia wejścia w życie, a teraz mówimy, że już od samego przyjęcia ustawy, a więc nie od wejścia w życie. A zatem do tego 30-dniowego okresu dodajemy cały okres vacatio legis, co rzeczywiście wydłuża przedsiębiorcom ten okres. To pierwsza sprawa.

    Drugą bardzo ważną kwestią jest, jak myślę, to, że od 2016 r. wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym, szczególnie ludzi młodych, i staramy się rozszerzyć paletę umów cywilnoprawnych, przez niektórych nazywanych tzw. umowami śmieciowymi, ale rzeczywiście bardzo ważnych umów, które nie były ozusowane. One dzisiaj będą ozusowane. Musimy pamiętać, że w niektórych przypadkach koszt pracodawcy, który będzie chciał wypłacać swojemu pracownikowi tę samą pensję netto, a więc tę, którą on dostaje do kieszeni, ale będzie ona m.in. ozusowana, będzie wzrastał nawet o 40%. To oczywiście mogłoby być powodem, dla którego pracodawca mógłby nie wywiązać się wobec strony społecznej ze swojego kontraktu, dlatego też zmieniamy termin, od kiedy może on negocjować i od kiedy może, gdy ewentualnie nie dojdzie do porozumienia ze stroną publiczną, która jest zamawiającym, zerwać dany kontrakt. Rozwiązujemy to w ten sposób, że może to być nie później niż dnia 31 grudnia 2015 r. Do tej pory to było po dwóch miesiącach kolejnego roku. Przy honorowaniu jeszcze Kodeksu pracy, który mówił o trzymiesięcznym wypowiedzeniu, nakładało to na pracodawcę obowiązek nawet pięciomiesięcznego ponoszenia kosztów mimo braku kontraktu, z którego już się wycofał. (Dzwonek)

    Są to na pewno zmiany bardzo dobre, konsultowane z przedsiębiorcami, wychodzące naprzeciw i pracownikom, i przedsiębiorcom. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej, który zresztą jest wnioskodawcą tego projektu, podkreślam, że jesteśmy oczywiście za tym projektem, za przyjęciem tego sprawozdania i skierowaniem projektu ustawy do trzeciego czytania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw


61 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy